TFIC

 


การแก้ปัญหาประสิทธิภาพสำหรับนักกีฬาอาชีพ 

(PERFORMANCE SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL SPORT)

                เป็นผู้บุกเบิกการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในกีฬามืออาชีพ มุ่งมั่นที่จะทำให้นวัตกรรมวิเคราะห์ ช่วยให้ข้อมูลที่มีความหมาย เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในและนอกสนาม
 


ตรวจสอบนักกีฬา

(ATHLETE MONITORING)

จัดการการเล่นและลดจากการบาดเจ็บของผู้เล่น โดยการใช้ความเชี่ยวชาญของ ตรวจสอบสมรรถนะทางกายและสุขภาพของผู้เล่นในการฝึกอบรมที่สมบูรณ์และตรงกับรอบวันแข่งขัน

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

(PERFORMANCE ANALYSIS)

มีส่วนร่วมกับทุกองค์ประกอบกับประสิทธิภาพของทีมคุณโดยการตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคและรายละเอียดผ่านเทคโนโลยีการวิเคาระห์ชอง

การจัดการให้ทรัพยากร

(ASSET MANAGEMENT)

ใช้กระบวนการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการสนับสนุนบุคลากรหลัก การตัดสินใจด้วยข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดผ่าน

ห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ

(PERFORMANCE.LAB)

เป็นเสมือนห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนองค์กรของคุณด้วยการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ เพิ่มทรัพยากรของคุณ และให้คําปรึกษาด้วยนวัตกรรมขั้นสูง

 

ติดต่อ

  • tfic.information@gmail.com

  • เพิ่มเพื่อน

โซเชียล