Prozone by TFIC

 

เทคนิคการเล่นกีฬาฟุตซอล


 

เทคนิคการเล่นกีฬาฟุตซอล หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการใช้ส่วนต่างๆของร่างกาย จัดการหรือบังคับควบคุมลูกบอลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะอยู่กับที่หรือในขณะที่เคลื่อนที่ ซึ่งมีองค์ประกอบการฝึกสอนดังนี้


1.การเลี้ยงลูกบอล

   หมายถึง การนำพาหรือการที่ผู้เล่นเคลื่อนที่ไปพร้อมกับลูกบอล โดยใช้ส่วนหนึ่งส่วนใด ของเท้าสัมผัสส่วนหนึ่งส่วนใดของลูกบอลให้เคลื่อนที่ไปบนพื้นของสนาม จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับ จุดมุ่งหมายและตำแหน่งของคู่ต่อสู้ในสถานการณ์ต่างๆ2.การส่งลูกบอล

   หมายถึง การใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของเท้าไปกระทบกับลูกบอล โดยมีการส่งแรงจากสะโพก เพื่อให้ลูกบอลเคลื่อนที่ไปเป้าหมาย ในทิศทางที่ต้องการ ด้วยการสัมผัสถูกที่ส่วนต่างๆ ของลูกบอล3.การรับลูกบอล

   หมายถึง การที่ผู้เล่นใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายสัมผัสลูกบอลเพื่อที่จะให้ลูกบอลหยุด หรือควบคุมเพื่อที่จะเล่นต่อเนื่อง ยกเว้นการใช้มือและแขนสำหรับผู้เล่น (ผู้รักษาประตูใช้มือและแขนได้)4.การยิงประตู

   หมายถึง การส่งลูกบอลเข้าสู่ประตูคู่แข่งขันหรือฝ่ายตรงข้ามด้วยส่วนต่างๆ ของร่างกายตามข้อกำหนดของกฎกติกาการเล่น 

ติดต่อ

  • tfic.information@gmail.com

  • เพิ่มเพื่อน

โซเชียล